Media item

Boerenorde of Bolsjewisme. Landdag van het Agraries Front te Rolde

Spiegel der beweging nr. 8, item 1

NSB-propagandafilm, die beelden toont van de landdag van het Agraries Front. Mensen komen met de trein. Als het publiek zich verzamelt heeft op het terrein worden de vlaggen gehesen De boerenleider E.J. Roskam en de Duitse boerenleider Grothe houden een toespraak voor het publiek.

Meer

“Geconfisqueerd oorlogsmateriaal: propagandafilms van de Filmdienst der NSB vrijgegeven ihkv WOII Open Data Depot in een samenwerkingsverband met Beeld en Geluid en Netwerk Oorlogsbronnen (mei 2018)”

00.00 Spiegel der Beweging. Geprojecteerd over de vignetten van de verschillende onderafdelingen. 00.20 Tekst : Boerenorde of Bolsjewisme. Landdag van het Agraries Front te Rolde. 00.26 Aankomst van de trein in Rolde. Mensen lopen, marcheren of fietsen naar het demonstratieterrein. 00.58 Nadat het terrein is volgelopen brengt men de Hou Zee groet bij het hijsen van de verschillende vlaggen. 01.04 Roskam, de boerenleider neemt het woord. Afwisselend de spreker en het publiek. 01.37 Publiek, v.l.n.r. eerste rij, persoon van het Auswartiges Amt v.h. Rijksk., midden Rauter. Tweede rij rechts Feldmeyer (noot), hiernaast Duitsers. 01.50 Graaf Grothe, boerenleider van het Derde Rijk op het spreekgestoelte. 02.20 Einde.

Creator:
Filmdienst der NSB (producent)/Filmdienst Agr. Front
Publication date:
1 January 1941
Length:
02:28

Meer

Contributions:
bron: Beeld en Geluid
Type:
video
Original format:
 
User:
admin
Tags: