Media item

Arbeid in Nederland en Duitsland

NSB-propagandafilm over het werk op boerderijen, voornamelijk het binnenhalen van de oogst, in Duitsland. De commentaarstem roept jonge mensen op om te gaan werken in de landbouw in Nederland of Duitsland. Er worden filmbeelden getoond van boeren die zaaien en ploegen, van meisjes op het platteland die een hooivork in hun hand hebben en van een boer uitleg krijgen wat ze moeten doen, van jongens en meisjes op een hooikar. Talloze beelden van oogstwerkzaamheden.

Meer

“Geconfisqueerd oorlogsmateriaal: propagandafilms van de Filmdienst der NSB vrijgegeven ihkv WOII Open Data Depot in een samenwerkingsverband met Beeld en Geluid en Netwerk Oorlogsbronnen (mei 2018)”

00.00 Titel geprojecteerd over beeld van wuivende korenhalmen : Arbeid in Nederland en Duitschland
00.15 Zelfde tekstprojectie : De stadsjeugd naar het platteland
00.19 Zelfde tekstprojecties : Jonge krachten kunnen bijdragen tot de voedselvoorziening
00.29 Beeld : koeien in weilanden
00.45 Aardappels potende boeren
00.48 Jongens laden hun bagage op bij een autobus
00.51 Aankomst van meisjes met hooivorken die door boer worden hoe een schoof te zetten, onderzoek van de rijpe aren, toekijkende jongen en meisje, zicht aanzettende maaier
01.10 Span paarden trekt tweescharige ploeg waarachter
01.20 Poten aardappels, ploegen en met plank egaliseren. Inzaaien van kunstmest met de hand en van gewas met machine. Rillen van bonen en eggen met paard en machine. Het handmatig en machinaal maaien met McCormick maaimachine van haver, handmatig poten van bonen
03.02 Beelden van het aanvegen van een lege veestal en van het opstallen van koeien in de stal
03.18 Tekst : In den Nederlandschen landbouw ontvangen de jeugdhulpen kost en inwoning en f. 1,00 zakgeld per week
03.26 Tekst : Vrije reiskosten eenmaal heen en terug. Sociale verzekeringen
03.34 Beeld : Meisjes die landbouwwerkzaamheden waaronder melken verrichten op de boerderij, waar zij werken
03.45 Tekst : Orde en netheid op het werk en in huis is noodzakelijk
03.50 Beeld : Groep jongens en meisjes per fiets onderweg naar een boerderij, waar de boer hen rondleidt op de akkers
04.12 Het oogsten van witte kool en van suikerbieten
04.46 Poten en rooien van aardappelen
05.04 Tekst : Bedenkt, dat verwacht wordt : flink aanpakken, vroeg op en vroeg naar bed
05.10 Beeld : Oogstwerkzaamheden en dorsen van gewassen
05.55 Tekst : Hier is de stoere gestadige arbeid te vinden, die goeden wil, arbeidsvreugde en daardoor levensblijheid schept
06.05 Beeld : Een zeer grote boerenhoeve
06.08 Meisjes en jongens rijden mee bovenop een oogstwagen naar de boerderij
06.17 Stemmige beelden van oogstwerkzaamheden
06.39 Tekst : De arbeidsbeurzen en alle andere organen der arbeidsbemiddeling geven U gaarne alle gewenschte inlichtingen
06.50 Einde

Creator:
Filmdienst der NSB (producent)
Publication date:
1 January 1941
Length:
07:03

Meer

Type:
video
Original format:
 
User:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: