Media item

Agrarische jongerendag te Rolde

Spiegel der beweging nr. ?, item 1

NSB-propagandafilm over de Agrarische Jongerenlanddag, waarbij Roskam een redevoering houdt voor het publiek, en waarbij een volksdansvoorstelling wordt gegeven. De film is gemaakt in samenwerking met het agrarisch front. 

Meer

“Geconfisqueerd oorlogsmateriaal: propagandafilms van de Filmdienst der NSB vrijgegeven ihkv WOII Open Data Depot in een samenwerkingsverband met Beeld en Geluid en Netwerk Oorlogsbronnen (mei 2018)”

00.00 Tekst : Tobis Polygoon. De Agrarische Jongeren landdag te Rolde
00.07 Vlag van de Agrarische jongeren, vignet, en halve zon
00.09 Dameskoor zingt voor een decor vaarstellende een middeleeuws kasteel
00.13 Publiek, zittend in de buitenlucht
00.38 Tekst : De Heer E.J. Roskam
00.40 Boerenleider Roskam op spreekgestoelte tussen de vaandels van het Agrarisch Front
01.02 Na afloop van de rede van Roskam worden er volksdansen getoond
01.27 Einde

Creator:
Filmdienst der NSB (producent)/Tobis Polygoon ism Agrarisch front
Publication date:
1 January 1941
Length:
01:28

Meer

Type:
video
Original format:
 
User:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: