Media item

Kehidoepan Baroe

Japanse propagandafilm (1941-1945). Japanse propagandafilm waarin verschillende aspecten van arbeid, bedrijf en dagelijks leven van Indonesiers, mannen, vrouwen en kinderen. De nadruk wordt gelegd op de gezamenlijke inspanning om de Japanse eindoverwinning te behalen. De film is kennelijk voor binnenlands propagandistisch gebruik gemaakt. De Indonesische bevolking is opgewekt en tevreden en allen werken met de nodige toewijding en zien er goed gevoed en gekleed uit. Japanners zijn alleen maar op de achtergrond te zien en dan als verzorgers en geldgevers.

Meer

"NB: Deze film is onderdeel van een collectie Japanse films ingezet door de propaganda-afdeling van het Japanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog in Azië, waarbij Nederlands-Indië (nu Indonesië) door Japan werd bezet van 1942-1945. Kort na de Japanse capitulatie van 15 augustus 1945 zijn deze Japanse propagandafilms door de terugkerende Nederlandse autoriteiten in Indonesië geconfisqueerd en naar Nederland verscheept. De films zijn vrijgegeven door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid na onderzoek in samenwerking met NHK Enterprises (Japanse Publieke omroep) in 2020. Deze films kunnen onjuiste, eenzijdige en politiek extreme ideeën bevatten. Please note: This film is part of a collection Japanese films used by the propaganda department of the Japanese military administration during the Pacific War, when the former Dutch East Indies (Indonesia now) were occupied by Japan from 1942-1945. Soon after the Japanese capitulation in August 1945 these films were confiscated by the returning Dutch authorities in Indonesia and shipped to the Netherlands. The films were released by the Netherlands Institute for Sound and Vision after research in cooperation with NHK Enterprises (Japanese Public Broadcaster) in 2020. These videos might reflect erroneous, biased or politically extreme ideas." 00.00 Tekst: Kehidoepan Baroe (Het Nieuwe Leven) 00.01 Beeld : Huis van bamboe en atap, kampongwoningen 00.12 Drietal rokende Indonesiers voor deuropening in gedek (wand van gevlochten bamboe) 00.15 Kloek met kuikens, djongkokkende (gehurkt zittende) Indonesiers op de achtergrond 00.16 Grote kookpannen waaruit stoom ontsnapt 00.19 Groep gymnastiekende jongelui 00.37 Vlijtig werkende Indonesiers vellen achttal bomen 01.11 Beelden van met mankracht uitgevoerde aanleg van openbare werken 01.59 Aanleg van een spoorweg 02.09 Roestbikken op een scheepswand 02.23 Arbeiders aan het werk met pneumatische boor en hamer 02.30 Fabriek met werkende arbeiders 02.43 Electrisch lassen 02.47 Rook en smidsvuur in de smederij 02.51 Draaiende tandwielen 02.54 Interieur van een hangar 02.58 Geuniformeerd personeel pleegt onderhoud aan stermotor 03.07 Vliegtuigvleugel 03.09 Heiho (noot 1) slaat op tong-tong (gong) signaal voor schafttijd 03.12 Heiho's aan de maaltijd aan lange tafels in loods 03.34 Arbeiders gebruiken hun maaltijd in de open lucht 03.54 Groep heiho's bij constructiewerkplaats 04.05 Vrolijk gestemde in rijen opgestelde jonge mannen 04.11 Betreden kantoor op betaaldag 04.16 Japanse militairen betalen hen hun loon uit 04.22 Close-up van tafelblad met bankbiljetten 04.37 Goedangs (loodsen) met palmen 04.42 Rij huizen 04.45 Tussen de huizen opgehangen wasgoed 04.48 Dorpsgezicht 04.51 Tweetal kinderen loopt thuiskomende vader tegemoet 04.56 Vader met kind 05.00 Bord met Japans en Indonesisch opschrift. Distributie van dagelijkse benodigdheden van het Indonesische Volk 05.04 Tafel met gebruiksartikelen die worden verstrekt aan zich aanmeldende Indonesiers 05.23 Indonesiërs keren terug met ontvangen artikelen 05.34 Indonesiër trekt baadje uit en past een nieuw baadje aan 05.39 Lachende heiho's met hun nieuwe baadjes 05.42 Ambulance, Japans medisch team aan het werk in een desa 06.09 Registratie en behandeling van patienten 06.28 Vertoning van een verhaal met op panelen getekende scenes en explicateur 06.38 Menigte toeschouwers 06.57 Uitvoering van wajang purwa (wajangspel zonder scherm) 07.10 Gamelanspelers 07.24 Uitvoering van wajang wong in aangepaste zetting 07.32 Toeschouwers, meest kinderen 07.36 Afwisselende shots van wajangspelers en lachende kinderen 07.54 Andere toeschouwers 07.59 Vrouwen aan het werk op een veld 08.09 Kloek met tot jonge hennen uitgegroeide kuikens 08.12 Jongetje met schapen 08.16 Moeder met kinderen krijgt bezoek van vertegenwoordiger kerkgenootschap 08.30 Geschonken kleding wordt bekeken 08.36 Gezin voor hun woning in de desa 08.40 Close-up van grootmoeder 08.42 Gezonde, goedgevoede kinderen 08.47 Met handkracht gedreven weefgetouwen in katoenspinnerij 09.03 Arbeider zwaait hamer werkend voor de eindoverwinning 09.09 Groep wegwerkers 09.16 Vliegveld in aanleg 09.21 Verkeerstoren met Japanse vlaggen en windzak 09.24 Arbeiders betrokken bij de aanleg wuiven met vlaggen 09.26 Vliegtuig nadert over verkeerstoren 09.31 Vliegtuig taxiet uit over landingsbaan 09.34 Rijdende trein met locomotief uit 20'er jaren 09.43 Stapelloop van een schip met juichende toeschouwers 09.57 Productie van lichte tanks en pantservoertuigen 10.03 Maisplanten (djagoeng) 10.11 Gewas op de velden 10.43 Einde

Creator:
Nippon Eigasha Djawa (producer)
Publication date:
1 January 1944
Length:
10:48

Meer

Type:
video
Original format:
 
User:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: