Media item

Tonari Gumi (Acte 1)

Japanse propagandafilm (1941-1945). Japanse propagandafilm over de instelling van de "Tonari Gumi"; d.w.z. buurt- of wijkraad in bezet Indië. Overzicht van de bestuurlijke indeling, met de daaraan parallel lopende distributiekanalen van materialen en voedsel, verstrekking van medicijnen, Vergadering van de Tonari Gumi.

Meer

"NB: Deze film is onderdeel van een collectie Japanse films ingezet door de propaganda-afdeling van het Japanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog in Azië, waarbij Nederlands-Indië (nu Indonesië) door Japan werd bezet van 1942-1945. Kort na de Japanse capitulatie van 15 augustus 1945 zijn deze Japanse propagandafilms door de terugkerende Nederlandse autoriteiten in Indonesië geconfisqueerd en naar Nederland verscheept. De films zijn vrijgegeven door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid na onderzoek in samenwerking met NHK Enterprises (Japanse Publieke omroep) in 2020. Deze films kunnen onjuiste, eenzijdige en politiek extreme ideeën bevatten. Please note: This film is part of a collection Japanese films used by the propaganda department of the Japanese military administration during the Pacific War, when the former Dutch East Indies (Indonesia now) were occupied by Japan from 1942-1945. Soon after the Japanese capitulation in August 1945 these films were confiscated by the returning Dutch authorities in Indonesia and shipped to the Netherlands. The films were released by the Netherlands Institute for Sound and Vision after research in cooperation with NHK Enterprises (Japanese Public Broadcaster) in 2020. These videos might reflect erroneous, biased or politically extreme ideas." 00.00 Tekst: Tonari Gumi 00.08 Berglandschap 00.24 Vergezicht over sawahs; landschap met bergen op de achtergrond, aan de voet van de bergen Indonesische woningen 00.47 Terrasgewijze aangelegde sawahs, dichtbij opgenomen 00.52 Braakliggende, onverzorgde sawah 01.05 Eigenaar van de sawah ligt ziek op baleh-baleh 01.32 Tekst: 'Akan tetapi bolehkah dibiarkan demikian sadjah sawah2 ini?' 01.38 Beeld van een Indonesische markt, waar de bevolking haar levensmiddelen koopt 01.45 Tekst: 'Sajoeran dan kelapa' (groente en klappers). Beeld: Marktscenes, accent op lege manden 02.11 Aansporing voor 10 tot 20 bijeenwonende gezinnen zich aaneen te sluiten in de Tonari Gumi 02.17 Poster met tekst: 'Bentoeklah Tonari Gumi'. Als ondergrond een afbeelding van een aantal woningen. (( Uit deze gemeenschap wordt een persoon aangesteld tot Tonari Gumi Cho = blokhoofd of Indonesische Loerah. )) 02.29 Poster met tekst: ' Lebih lekas tonari gumi lahir lebih lekas keuntungan mengalir ' 02.30 Schema van het bestuur van een buurtgemeenschap. Tekst: Hoogste in rang Kucho, onder hem staat de Azacho, met de Azachokai, aan hem ondergeschikt is de Tonari Gumi Cho met de Tonari Gumi Jokai, die in verbinding staat met de betreffende gezinnen (huizen) 02.40 Gezicht op kleine middenstandswoningen 02.50 Bezoek aan de Tonari Gumi Cho bij de uitoefening van zijn taken 03.00 Man meldt zich aan om medicijnen voor zijn zieke vrouw. Maakt Japanse buiging. ((scene sterk geeensceneerd). Medicijnen worden overhandigd door Indonesische vrouw, op Japanse wijze 03.42 Vergadering van de leden van de Tonari Gumi 03.58 Opdracht zich te wenden in de richting van Tokio, als eerbetoon aan de keizer; het zgn. 'Saikeirei' 05.00 Toespraak, door de leider van de wijkraad, waarin gezegd wordt dat het oude bestuur is overgenomen en opgewekt wordt om in de geest van broederschap samen te werken, het zgn. 'gotong rojong'. Tevens wordt een 6-daagse werkweek ingesteld. De beveiliging van de bevolking wordt besproken; bespreking om loopgraven en mangaten te maken. Levensmiddelen moeten contant betaald worden. Er worden vragen gesteld en beantwoord 08.39 Einde

Creator:
Nippon Eigasha (producer)
Publication date:
1 มกราคม 1943
Length:
08:54

Meer

Type:
video
Original format:
 
User:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: