Media item

Nampo hodo (43): Badan sehidup-semati bagi pembangunan negara baru (Selebes)

Japanse propagandafilm (1941-1945). Japans journaal voor Indonesië, bevat de volgende onderwerpen: Bijeenkomst in Makassar van de Indonesische leiders met Japanse marinebevelhebbers. Gevolgd door een (vlaggen-) parade, Installatie van de nieuwe soesoehoenan van Solo, Ingebruikstelling van een door de Japanners gebouwde stuwdam voor bevloeiing van door droogte getroffen sawa's.

Meer

"NB: Deze film is onderdeel van een collectie Japanse films ingezet door de propaganda-afdeling van het Japanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog in Azië, waarbij Nederlands-Indië (nu Indonesië) door Japan werd bezet van 1942-1945. Kort na de Japanse capitulatie van 15 augustus 1945 zijn deze Japanse propagandafilms door de terugkerende Nederlandse autoriteiten in Indonesië geconfisqueerd en naar Nederland verscheept. De films zijn vrijgegeven door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid na onderzoek in samenwerking met NHK Enterprises (Japanse Publieke omroep) in 2020. Deze films kunnen onjuiste, eenzijdige en politiek extreme ideeën bevatten. Please note: This film is part of a collection Japanese films used by the propaganda department of the Japanese military administration during the Pacific War, when the former Dutch East Indies (Indonesia now) were occupied by Japan from 1942-1945. Soon after the Japanese capitulation in August 1945 these films were confiscated by the returning Dutch authorities in Indonesia and shipped to the Netherlands. The films were released by the Netherlands Institute for Sound and Vision after research in cooperation with NHK Enterprises (Japanese Public Broadcaster) in 2020. These videos might reflect erroneous, biased or politically extreme ideas." 00.00 Tekst: Leve Indonesië. Kaart van Indonesië met tekst Nampo Hodo nr. 43 en vignet Japanse Filmmij 00.14 Tekst: Orgaan van vitaal belang voor de zopbouw van het Nieuwe Land. (Celebes) 00.19 Spandoek met tekst Vriend boven verzamelplaats. Heiho's, militaire vrouwenafdeling, en leden mohammedaanse organisatie verzamelen zich 00.33 De vorsten van Bone en Goa en andere Indonesische hoogwaardigheidsbekleders luisteren naar redevoeringen 00.43 Met bloemen omgeven spreekgestoelte. Japanse marine-officieren groeten de Indonesische vlag 00.53 Achtereenvolgens spreken de vorst van Goa en de Japanse schout-bij-nacht Kaoru Arima hun rede uit 01.09 Orkestje van heiho's speelt een mars. Afmarcheren van de aanwezigen, voorop gaat het orkest, waarna officieren, heiho's en jongerenorganisaties volgen 01.39 De lange stoet met voorop vlaggendragers met Japanse en Indonesische vlaggen 01.48 Tekst : Installatie van de nieuwe vorst van Solo. Beeld: Toren van de kraton van Solo, aan de voet waarvan het leger van de Soesoehoenan een erewacht vormt 02.03 De nieuwe soesoehoenan schreidt onder een gouden pajong naar de voorgallerij van het paleis, omgeven door hofdienaressen. Hij neemt plaats op een troon temidden van de kratonoudsten 02.22 De in dichte rijen opgestelde menigte tijdens het spelen van het volkslied, vooraan vlaggendragers 02.43 Jeugdorganisatie met zijn vlaggendrager op de voorste rij 02.47 De nieuwe vorst Pakoe Boewono XII, gekleed in het vroeger tenue van kapitein van het KNIL en ten dele Nederlandse koninklijke onderscheidingen dragend, slaat het defile van jeugdorganisaties gade 03.30 Kratonpoort met het wapen van de nieuwe soesoehoenan en zijn initialen. Tevens Japanse en Indonesische vlaggen. Het leger van de vorst marcheert de poort uit 03.44 Rijtoer van de vorst, gadegeslagen door duizenden, meest vrouwen langs de weg 04.01 De staatsiekoets en de drager van de gouden pajong 04.13 Hofdienaren dragen de regalia, waaronder veel gouden dieren. De optocht onderweg door de kraton 04.30 Tekst: Bevordering van de welvaart van het Vaderland 04.36 Javaanse boer bekijkt zuchtend de door uitdroging gescheurde grond van zijn sawa's waarop eenden en een lusteloze karbouw staan 05.03 Indonesische ingenieur legt Japanse bezoekers aan de hand van een blauwdruk de bouw van de stuwdam ter plaatse uit, terwijl tientallen arbeiders het talud van een dijk egaliseren 05.23 De Japanners en hun Indonesische gastheren begeven zich naar de overkapping van de dam, terwijl de lokale bevolking toeziet 05.37 Japanse generaal krijgt aanwijzingen voor de officiele opening, knipt het lint door, waarna het handwiel gedeblokkeerd wordt en de schuiven in de dam opengedraaid kunnen worden 05.50 Eerst langzaam, dan in steeds grotere hoeveelheden stort het water zich door het aanvoerkanaal voor de irrigatie, gadegeslagen door de belangstellende bevolking op de oevers 06.25 Het water baant zich een weg door de smalle sloot, overspoelt de akkers, waar eenden wegvluchten voor de onverhoedse golf 06.43 Het irrigatiekanaal waarin de jeugd nu rondzwemt en de karbouwen in hun element zijn. Het water verdeelt zich over de sawa's 07.19 Boeren (tani's) hakken met de padjol een sawadijkje door om het water naar een lager gelegen terras te leiden 07.24 Lachende tani overziet in de avondzon de glinsterende vlakte van zijn nu weer onder water staande sawa's 07.45 Getekende vertegenwoordigers van de Oost-Aziatische volkeren, hand in hand in kring met de tekst Azië Een] 07.50 Tekst: Journaal Einde 07.54 Einde

Creator:
Nippon Eigasha Djawa (producer)
Publication date:
1 กรกฎาคม 1945
Length:
02:13

Meer

Type:
video
Original format:
 
User:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: