Media item

De strijd tegen het water Brielse Maas afgesloten

Weeknummer 50-27

Bioscoopjournaals waarin Nederlandse onderwerpen van een bepaalde week worden gepresenteerd.

Meer

Om verzilting van het land te voorkomen wordt de Brielse Maas afgesloten van de zee door het aanleggen van een dam op de plek waar de Brielse Maas uitmondt in de zee. De dam is afgebouwd op een sluitgat in het midden na, dat door het afzinken van een caisson zal worden gedicht. SHOTS: - Op een topografische kaart wordt de situatie rond de waterhuishouding bij de Zuidhollandse eilanden Voorne-Putten in beeld gebracht en de plaats van de afsluiting aangegeven;  - in het Waterloopkundig Laboratorium in Delft wordt in een groot bassin de afsluiting op kleine schaal gesimuleerd; ingenieurs observeren en bestuderen de gang van zaken en verrichten metingen; - bij de plaats van het sluitgat wordt door sleepboten een drijvend betonnen caisson aangevoerd; bij dood tij wordt het in het gat gevaren en geplaatst.

Creator:
Polygoon-Profilti (producent) / Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (beheerder)
Publication date:
3 July 1950
Length:
03:03

Meer

Type:
video
Original format:
Film 
User:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: