Media item

Moderne installaties ten dienste van de wegenbouw

Weeknummer 52-40

Bioscoopjournaals waarin Nederlandse onderwerpen van een bepaalde week worden gepresenteerd.

Meer

Moderne machines helpen mee bij het maken van materiaal voor de aanleg van betonnen autowegen en bij de aanleg van de wegen zelf. SHOTS: - Grote baggermolens halen grind omhoog uit de uiterwaarden van de Maas in Limburg; - de opgebaggerde stenen worden in een mechanische zeef gesorteerd op grootte; de kleintjes worden rechtstreeks in het ruim van een binnenvaartschip gestort; de grote worden eerst in een drijvende grindbreekinstallatie tot fijn grind gekraakt alvorens alsnog in het ruim gestort te worden; - in een hoge betonmenginstallatie worden zand, cement en grind gemengd tot betonspecie; vrachtauto's voeren de specie permanent af; - een grote rijdende verdeelmachine legt de specie regelmatig verdeeld uit over de grond; - een auto rijdt over de pas aangelegde autoweg.

Creator:
Polygoon-Profilti (producent) / Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (beheerder)
Publication date:
27 верасня 1952
Length:
01:18

Meer

Type:
video
Original format:
Film 
User:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: