Media item

Afvoer van Duitse krijgsgevangenen

ongemonteerde fragmenten van: - afvoer van Duitse krijgsgevangenen vanuit de verzamelcentra naar Den Helder, alwaar zij in de Britse landingsvaartuigen overzee naar Duitsland gebracht worden. - inleveren van wapens en uitrustingsstukken door de Duitse troepen na de capitulatie in mei 1945. - Britse officieren verkennen een afvoerroute.

Meer

00.00 Lange collonne Duitse krijgsgevangenen marcheert naar hoger gelegen weg, die de toevoerweg kruist. 00.14 Door paarden getrokken (boeren)wagens, voorzien van rood kruis. 00.27 Twee Britse soldaten in een pantserwagen houden een oogje in het zeil als de colonne langsmarcheert. 00.50 Door paarden getrokken fouragewagens. 01.03 De colonne op de afvoerroute. Op de voorgrond de ongewapende krijgsgevangenen in ongelijke pas, verderweg de fourage. 01.21 Lei op de straat met het opschrift: Petty 278. 01.23 Nederlandse burgers slaan de afvoer gade. 01.29 Colonne marcheert onder brug - te Amstelveen - door de oplopende weg langs de kerk. 01.51 De colonne, gefilmd langs de brug. 01.59 Kinderen zittend op een muur langs de brug zien de Duitsers langsmarcheren. 02.05 Duitse legerwagen wordt uitgeladen langs de kant van de weg. 02.11 Duitse officier met Britse militairen bij legerauto. 02.15 Duitse legerwagen is gestopt langs de kant van de weg; inzittenden krijgen opdracht tot uitladen. 02.24 Het uitladen begint, twee Duitse soldaten stoppen nog snel wat in hun rugzak. 02.20 Overzicht van een gedeelte van de ingeleverde wapens en uitrustingsstukken, neergelegd langs de kant van de weg. 02.39 Duitse soldaten onder toezicht van Britse militairen van de 49ste - Polar Bear - divisie. 02.43 Duitse motor met zijspan wordt door de Britten gesommeerd te stoppen. 02.47 Berg ingeleverde wapens en uitrusting. 02.54 Vrachtwagen met geweren en pantservuisten wordt uitgeladen. 03.03 Gasmaskers worden bij een hoop (Duitse) helmen gegooid. 03.07 De krijgsgevangenen, nu blootshoofds, marcheren voort. 03.12 Brencarrier passeert ophaalbrug. 03.15 Smalle weg in polderlandschap. Naast de colonne een begeleidende brencarrier. 03.27 Boeren paard-en-wagen passeert vlak voor de camera. 03.33 Schapen met lammetjes op dijkje naast inundatie. 03.38 C.U. lammetje. 03.42 De colonne verdwijnt langzaam uit het gezicht. 03.50 In groepjes van twee en drie man lopen de krijgsgevangenen voort. 03.54 Twee Britse officieren, waarvan een met kijker, bij brug. 04.01 Beide officieren zien uit over het water. 04.05 Opgeblazen brug, in het water gezakt. 04.11 Colonne krijgsgevangenen trekt over ophaalbrug. 04.35 Nederlandse politieagent bij de brug houdt toekijkende jeugd op een afstand als de fouragewagens de brug oprijden. 04.51 Alleenlopende Duitse soldaat sjokt voort met takje in de hand. Hij wordt gevolgd door een grote groep Wehrmacht-soldaten met etensketeltje in de hand. 05.03 Officier van de Feldgendarmerie ( Duitse militaire politie ) regelt het verkeer bij de ophaalbrug. 05.10 Paard en wagen met soldaten nadert de ophaalbrug. 05.14 Fouragewagens komen een brugafrit afrijden. 05.18 Vermoeide Duitse soldaat laat zich in fietsaanhanger vervoeren. Hij houdt een los paard aan de teugel. 05.22 Fouragewagens, waarachter losse paarden zijn vastgebonden, op een brugafrit. 05.36 De krijgsgevangenen marcheren voort, blootshoofds en zonder wapens. 05.48 Langs een brede vaart. 06.05 Op de kop van de colonne lopen de officieren, sommigen met een stok. In het kanaal langs de weg varen binnenschepen in dezelfde richting. In de colonne ook Wehrmacht-soldaten van Siberische landaard. 06.58 De colonne marcheert door het geopende hek van haventerrein naast het kanaal. 07.09 Ravitailleringspost wordt gepasseerd. 07.27 Dorstige Duitsers in de rij bij de tankwagen op de ravitaillering. 07.46 Met drieen tegelijk tappen zij hun etensketeltjes vol. 08.00 Soldaat van de Luftwaffe en officier van de Wehrmacht vullen hun etensketeltjes. 08.07 Op een talud in het open veld maken de krijgsgevangenen bivak voor de nacht. 08.12 Landingsvaartuigen ( LTC ) varen de haven uit in de vallende schemering. 08.26 LCT 2188 nadert de kade. 08.34 LCT meert af langs de kade. Erachter een tweede LCT. 08.53 Duitse krijgsgevangenen gaan aan boord van twee naast elkaar liggende LCT's. 09.14 In kiellinie varen de LCT's de haven uit. Op de kade wachten Duitse krijgsgevangenen op inscheping. 09.26 LCT 242 passeert het fort bij de havenuitgang. 09.48 LCT 2135 vol met Duitse troepen. 09.58 Grinnikende matroos van Koninklijke Marine wuift de eerste vertrekkende krijgsgevangenen na, maar maakt dan een gebaar van minachtend wegwuiven. 10.03 De LCT ontmeert van de kade. 10.07 Einde.

In de jaren vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn door nationaalsocialistische organisaties propagandafilms en radio-uitzendingen gemaakt, waarin discriminerende, beledigende of tot haat aanzettende uitlatingen kunnen voorkomen. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid wil de kijker/luisteraar hier nadrukkelijk op wijzen. Beeld en Geluid is niet verantwoordelijk voor verdere openbaarmaking, verspreiding en hergebruik door derden.

Creator:
Polygoon-Profilti (producent) / Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (beheerder)
Publication date:
1 May 1945
Length:
10:19

Meer

Type:
video
Original format:
Digital (source) file 
User:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: