Media item

Strandleven Hoek van Holland (HD)

Strandbezoek in de twintiger jaren; per trein of plezierboot heeft men zich naar het strand begeven. Op het strand vermaakt men zich met ezeltje rijden, pootje baaien, of picknicken. Kleedhokjes en badkostuum uit de twintiger jaren. Blik op de semafoor van Hoek van Holland en binnenvarende vrachtschepen.

Meer

00.00 Een stoomtrein uit Rotterdam arriveert aan het open gedeelte van de het station te Hoek van Holland
00.09 Gehaaste reiziegers en strand- en zeezoekers verlaten de wagons, de laatsten formeren zich in een grote stoet richting strand
00.27 Blik op de drommen bij de controlepost van de spoorwegen bij het einde van het perron
00.34 Wederom een uitgebreid overzicht van de uitgestapte mensen op het spoorwegperron
00.41 (camera langzaam gaande van links naar rechts) Blik op strand en zee, eigentijdse sobere consumptietenten en een wriemelende mensenmassa door het zand op weg naar strand en zee
00.58 Ook plezierboten meren aan de Hoek af en hun passagiers gaan via de loopplank de kade op
01.15 Zee- en zonzoekers op weg via ht duinpad naar hun vakantiedoel
01.21 Verhuurders van ezeltjes op het strand in close-up met mogelijke klanten op de film vastgelegd
01.27 Close-up van een paar ezels
01.29 Een dame waagt zich niet in amazonezit op de rug van een ezel, een sexgenote doet hetzelfde, en onder toeziend oog van een schare manvolk rijden zij over het strand
01.40 Oma waakt over de kleding van haar badende familieleden. Blijkbaar om het 'verschieten' van die kleding tegen te gaan is deze onder een openstaande 
paraplu verborgen
01.46 Zonnebaders in aktie overeenkomstig de zeden en gewoonten in de jaren twintig gekleed
01.52 Familie in de duinen, goed in het pak, aan de broodmaaltijd
02.02 Groepje dames en heren druk bezig met het opzetten van een verkleedtentje
02.18 In een geimproviseerd opgetrokken tentje kleedt of ontkleedt zich een heer, degelijk bewaakt door een vrouwspersoon tegen onbescheiden blikken
02.21 Blik op een pootje badend gezelscap dames en kinderen
02.32 Vakantiecostuum voor strand en zee anno 1925
02.34 Pretmakende badgasten in het zeewater met op de achtergrond het noordelijke havenhoofd van de hoekse buitenhaven
02.41 Een jonge Rotterdammer krijgt van zijn vader de eerste badlessen in het zeewater
02.51 Zeezwemster in close-up
02.53 Stoeiende badgasten in zee
02.59 Kijkje in het straatje tussen de kleedhokjes op het strand
03.05 Blik vanuit zee over het strand op Horeca-gelegenheden staande aan de lage duinvoet. Stoeiende dames vermaken zich met elkaar in het water
03.21 Alvorens de kleedhokjes te betreden dienen eerst de voeten in een teil met water van zand te worden ontdaan
03.34 Een badschone bekijkt de filmman vanuit het open vierkantje in de houten zijwand van het badhokje
03.37 Tussen de hokjes door blik op zee en de altoos waakzame badmeester
03.42 Blik op schepen afgemeerd liggende terzijde van het duin waarop de semafoor staat
03.49 De semafoor van den hoek in beeld
03.55 Blik op de buitenhaven waar een zeilschip uitvaart en een vrachtschip binnenstoomt
04.01 Blik vanuit de semafoor op de buitenhaven waar een binnenkomend schip door een semafoorbeambte wordt bekeken door een verrekijker
04.07 Blik over het voorhavenwater op de Noordzee met binnenkomend stoomschip
04.10 Een man observeert vanaf een hoge standplaats met behulp van een verrekijkerde scheepvaartbewegingen
04.12 Einde

Creator:
Polygoon-Profilti (producent) / Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (beheerder)
Publication date:
31 December 1922
Length:
04:21

Meer

Type:
video
Original format:
Film 
User:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: