Mediabestand

Vrouwen gaan stemmen (HD)

In 1922 mogen vrouwen voor de eerste maal hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamer. Een lange rij vrouwen staat te wachten bij het stemlokaal. Per koets komt koningin-moeder Emma aangereden om, begeleid door lakeien, eveneens haar stem uit te brengen.

Meer

00.00 Groepje mensen waaronder moeders met kinderwagens voor de ingang van stembureau
00.07 Bejaarde dame wordt bij het uitstappen uit automobiel geholpen
00.13 Close-up van een witte stoppelbaard
00.20 Meisje met kinderwagen en jongens voor het stembureau
00.25 Een bejaard echtpaar verlaat het stembureau
00.28 Jeugdige Hagenaars bij de ingang van het schoolgebouw
00.30 Lange rij kiezers voor de ingang van het stembureau
00.41 Een oudere dame met haar begeleidster mogen vooraan
00.44 Dames-stemgerechtigden in de queue
00.53 Heer stapt in open limousine terwijl mannen op het trottoir toekijken
01.01 Hofdignitaris gaat Koningin-moeder Emma en twee hofdames voor bij het betreden van een stembureau. Lakei komt achteraan
01.14 De lakei keert terug, gevolgd door Koningin-moeder en haar gevolg. Daarna gaat de oudere heer met lange haardos naar binnen
01.25 De Koningin-moeder verlaat met haar gezelschap het paleis aan de Kneuterdijk en stapt in de hofauto waarvan het portier door de lakei gesloten wordt. Hij neemt voorin plaats in de automobiel en rijdt weg
01.47 De koningin-moeder en haar gevolg verlaten het stembureau en stappen in de hofauto,onder grote belangstelling van het talrijke publiek voor de school
02.14 Een hoog bejaard echtpaar poseert voor de camera
02.18 Verkiezingsuitslagenbord. Horizontale panelen met cijfers van 1 tot en met 30 waarover naambordjes, waarop partijnaam is vermeld en waarbovenop een locomotief is bevestigd, worden voortgetrokken. Het bovenste bordje van de Vrijheidsbond blijft staan op zeven zetels. Het bordje daaronder komt op het cijfer 5
02.30 De uitsluitend mannelijke belangstellenden op het trottoir tegenover het uitslagenbord
02.39 Het bordje van de SDAP komt op het cijfer 14
02.44 Een pijprokende heer met een strohoed ziet alles belangstellend aan
02.49 De SDAP gaat vooruit naar 21 zetels Close-up van een peuter in babywagen
02.57 Het bordje van de tweede partij blijft op 15 staan tot vreugde van de heer met pijp en zijn vrienden
03.12 Het bordje schuift door tot het einde van het paneel en blijft staan op 30 (dit zal de RK Staatspartij zijn)
03.22 Tot uitbundige vreugde van de heer met de pijp en andere aanhanger van de RKSP
03.25 Einde

Maker:
Haghe Film (producent) / Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (beheerder)
Publicatiedatum:
1 januari 1922
Lengte:
03:36

Meer

Type:
video
Oorspronkelijke drager:
Film 
Gebruiker:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: